درجه و جنس فولاد

آوریل 8, 2018

فولاد های معمول مورد استفاده در ساخت برج آهن

Material Normally Q345B/A572, حداقل عملکرد ≥ قدرت 345 N/mm² Q235B/A36, حداقل عملکرد ≥ قدرت 235 N/mm² As well [...]