برج‌های انتقال برق خودپشتیبانی Valmont

آوریل 1, 2018

انواع ولتاژ بالا خط انتقال چیست ?

به اصطلاح خط انتقال ولتاژ بالا ساختار فولاد در شکل یک برج ساخته شده با پروفیل های فولادی برای احداث خطوط انتقال با ولتاژ بالا است. ولتاژ بالا خط انتقال:بهترین راه حل ها برای کارآمدی [...]