پخش تلویزیون برج ارتباطات

ژانویه 19, 2018

پخش تلویزیون برج ارتباطات

این برج پخش اشاره به یک ساختار بلند فراهم کردن فضای نصب برای رادیو FM, آنتن های رادیویی AM, و برج تلویزیون ساخته شده است برای حمایت آنتن تلویزیون. [...]