پوشاندن درخت نخل آنتن برج مخابرات WIFI

مارس 20, 2019

پوشاندن درخت نخل آنتن برج مخابرات WIFI

ضد UV, مخالف- سالخورده, گارانتی ضد شعله بیش از 20 سال ها بدون محو شدن شاخ و برگ از نخل ها در مواد پلاستیکی شفاف رادیویی تشکیل شده است که به طور کامل [...]