برج آزاد ایستاده

نوامبر 27, 2018

دکل مهاری VS برج آزاد ایستاده

برج ایستاده رایگان. این برج به مشخصات EIA / TIA ساخته شده. برج به طور کامل داغ غوطه ور گالوانیزه پس از ساخت برای اطمینان از بهترین حفاظت در برابر خوردگی در دسترس. همه [...]