برج های مخابراتی

ژانویه 18, 2018

برج ارتباطات

برج ها برای ارتباطات طراحی شده اند به مقاومت در برابر بار باد در آنتن, کابل, نردبان و غیره. و در ساختار خود. در برخی از مناطق برج هستند علاوه بر این [...]