فولاد ایستگاه برج شبکه

فوریه 9, 2018

فولاد ایستگاه برج شبکه

برج مشبک یا خرپا برج یک برج چارچوب مستقل است. آنها را می توان به عنوان برج های انتقال برق به ویژه برای ولتاژ بالا استفاده می شود 100 kilovolts, مانند [...]