برج ارتباطی تک قطبی

فوریه 20, 2019

منوپل ارتباطات طراحی برج و تجزیه و تحلیل راه حل

Pole/Monopole Monopole Tower is a kind of tower that consists of one stem or one pole anchored to the ground. با توجه به مقطع آن, برج منوپل [...]