66KV

دسامبر 27, 2018

HV 66KV خط انتقال برج مشخصات مواد

مشخصات مواد مشخصات فنی برای تمام قطعات برج برج (پاها, بازوهای نگهدارنده, مفاصل) باید فولادی با مقاومت برشی حداقل کمتر از ساخته شده 42 [...]