برج های استتار

اوت 1, 2018

برج استتار همراه , بیونیک درخت ارتباطات برج سازه های فلزی

برج های سلولی استتار برای هماهنگ کردن برج ارتباطی با محیط طبیعی اطراف است, حل موثر مشکل ساخت و ساز دشوار در نقاط دیدنی و [...]
ژوئن 10, 2018

برج های ارتباطی استتار

منبع مقاله برج ارتباطی استتار: برج متحرک استتار شده: Jielian Communication Tower Communication tower Camouflage barrier type is a communication tower Camouflage most common types using polygon or circular cone of the main [...]
ژانویه 31, 2018

لباس های استتار برج آنتن

1. ساختار شکل ظریف و زیبا 2. ثبات پایه و اساس قوی تر و فن آوری بالاتر 3. این بنیاد با سازه بتن مسلح 4. بدن درخت همراه با فلنج [...]