فولاد گالوانیزه

آوریل 6, 2018

132خط انتقال KV گالوانیزه برج مشبک فولادی جزئیات و برآورد

جزئیات و برآورد فروشگاه قبل از خروج از کارخانه سازنده، همه اعضای برج باید با اعداد متمایز و/یا حروف مربوط به اعداد متمایز و/یا مهر و موم شوند. [...]