پیکربندی

مارس 31, 2018

نوع انتقال برج خط و تنظیمات – OPGW راست استفاده

ب1.5.6 انواع برج الف) سازه برج باید از شبکه قاب نوع فولاد خود حمایت با پایگاه های مربع باشد. خطوط به طور کلی از برج, the [...]