سیم مهار دکل های مخابراتی دکل های فولادی

ژانویه 31, 2018

سیم مهار دکل های مخابراتی دکل های فولادی

برج دکل مهاری بسیار سبک وزن و سنگین وزن به برج های پشتیبانی شده توسط سیم مرد هستند و با توانایی حمل بارهای نور به آنتن سنگین طراحی. برج [...]