دکل های خطوط انتقال

فوریه 11, 2019

مشخصات گیربکس برج خط

در صنعت برق, steel lattice towers are commonly used for transmission of power through electrical conductors from the place of power generation to the place [...]
دسامبر 19, 2018

50KV برج خط انتقال – 50kV خط انتقال برج

1 مفاد سازنده 1.1 ولتاژ قطب فولادی لوله ای [...]
ژوئن 15, 2018

برج خط انتقال

برج خط انتقال, با توجه به شکل خود را به طور کلی به تقسیم: شراب نوع فنجان, گربه نوع سر, به نوع کلمه, dry type and barrel [...]