بلندترین برج

ژوئن 23, 2018

که در آن بلندترین برج مخابراتی جهان است

از نقطه نظر مهندسی, برج بلند ساختار انسان ساخته شده است, مشاهدات به طور منظم در انسان, عبادتگاه و یا انتقال سیگنال, اما زندگی نکردن و [...]