หอคอยที่สูงที่สุด

มิถุนายน 23, 2018

ซึ่งเป็นโทรคมนาคมที่สูงที่สุดของโลก

จากจุดวิศวกรรมของมุมมอง, หอเป็นโครงสร้างสูงที่มนุษย์สร้างขึ้น, สังเกตปกติในมนุษย์, สถานที่เคารพบูชาหรือส่งสัญญาณ, แต่ไม่มีชีวิตและ [...]