ไฟฉายทาวเวอร์

กรกฎาคม 19, 2018

ปล่องทาวเวอร์,ไฟฉายทาวเวอร์

“ปล่องทาวเวอร์” จะเรียกว่า “ไฟฉายทาวเวอร์”. ส่วนใหญ่จะใช้ในการเผาไหม้น้ำมัน, ปิโตรเคมี, การฟอก, การฟอก, ก๊าซธรรมชาติ, ปุ๋ยเคมี, เคมีและวิสาหกิจอื่น ๆ ใน [...]