มือถือสถานีฐานแบบบูรณาการ

กุมภาพันธ์ 9, 2018

มือถือสถานีฐานแบบบูรณาการ

มือถือสถานีฐานแบบบูรณาการรวมถึง: ห้องสื่อสาร, ร่างกายหอ, สนับสนุนหอ, รากฐานที่ห้องพัก, โปรโมชั่นการควบคุม. หอแทรกในโครงสร้าง, โครงสร้างโปรโมชั่นให้ร่วมกัน [...]