ตรวจสอบบันทึก

เมษายน 8, 2018

ส่วนประกอบ & อะไหล่ตรวจสอบ : โครงการโบลิเวีย 230KV มุมเหล็กทาวเวอร์

ข้อมูลส่วนตัว & โครงการจาน 230KV โบลิเวียทาวเวอร์ Type2HD KH08-01 ลักษณะเบี่ยงเบนที่อนุญาต (มิลลิเมตร)   วิธีการตรวจสอบ ตัวอย่างที่. & ผล 410 450 220 223 [...]