Towers ตัวเองสนับสนุน

มกราคม 22, 2018

Towers ตัวเองสนับสนุน

ตนเองสนับสนุนอาคารที่ใช้สำหรับสถานีฐานวิทยุ, วิทยุกระจายเสียงและวิทยุพืช. สนับสนุนโครงสร้างปกติมีส่วนตารางทำจากเปิด (L หรือ C รูป) โปรไฟล์เหล็ก, [...]