เหล็กทาวเวอร์ป้องกันการผุกร่อน

เมษายน 17, 2018

การกัดกร่อนและการคุ้มครองเกียร์เหล็กโครงสร้างอาคาร

นามธรรม: มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของระดับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ, ก่อสร้างตารางอำนาจของจีนยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขั้นสูง. การป้องกัน [...]