อาคารการสื่อสาร

มิถุนายน 4, 2024

5อาคารสื่อสารเซลล์ G – ทุกสิ่งที่คุณต้องการรู้

Everything You Need to Know About 5G Cell Communication Towers Introduction The advent of 5G technology marks a significant leap forward in the realm of wireless [...]
มกราคม 12, 2019

สี่มุมขาหอคอยสื่อสารเหล็ก / หลอด

ภาพรวมโครงการ จุดมุ่งหมายของโครงการคือการออกแบบ, จัดหา, 120หอสื่อสารโครงตาข่ายเหล็กสี่ขารองรับตัวเองสูงรวมถึงบันไดด้านใน, ถาดสายเคเบิล, ภายใน [...]