การเชื่อมโลหะ

เมษายน 26, 2018

โครงสร้างเหล็กทาวเวอร์แปรรูปและการเชื่อม

การผลิตและการเชื่อมโครงสร้างอาคารเหล็ก ความสำเร็จของการดัดแปลงอาคารที่สำคัญใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับเทคนิคการเชื่อมที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก. ในความเป็นจริง, การก่อสร้างหมุดย้ำเป็นส่วนใหญ่ [...]