โครงการ

กรกฎาคม 7, 2018

โครงการประสิทธิภาพโครงการ Jielian

เพาเวอร์เหล็กผลการดำเนินงานโครงการผลการดำเนินงานโครงการบางส่วน: 1) อินโดนีเซีย Zhizha 1 × 1000MW ถ่านหินโครงการสถานีพลังงาน 2) การขยายหน่วย 2×610MW ของเฟสที่สองของ [...]
มิถุนายน 2, 2018

วงจรคู่ผู้ผลิตหอส่ง – แข็งแกร่งทาวเวอร์เหล็ก

 
มิถุนายน 2, 2018

การติดตั้งด้วยตนเองสนับสนุน Lattice ทาวเวอร์

มิถุนายน 2, 2018

สายส่งตาข่ายหอโครงการก่อสร้าง