หอคอยสื่อสารขั้วเสาไมโครเวฟ VS

กุมภาพันธ์ 15, 2019

หอคอยสื่อสารขั้วเสาไมโครเวฟ VS

โครงสร้างเสาเหล็กท่อและเสาตาข่ายแบบตั้งอิสระซึ่งทำจากส่วนมุมมักใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม. ในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูงของ [...]