เกรดเหล็กและวัสดุ

เมษายน 8, 2018

เหล็กทั่วไปที่ใช้ในการผลิตของอาคารเหล็ก

วัสดุปกติ Q345B/A572, อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ≥ความแข็งแรง 345 N/mm² Q235B/A36, อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ≥ความแข็งแรง 235 N/mm² เช่นกัน [...]