หอตาข่ายสื่อสาร

อาจ 18, 2018

การสื่อสาร GSM ออกแบบหอขัดแตะ | 4 ขาสนับสนุนหอเหล็ก GSM ด้วยตนเอง

โครงสร้างอาคารการออกแบบรายละเอียด 5.1 เสาอากาศกำลังโหลด 5.1.1 สแควร์ GSM ตนเองหอสนับสนุนเหล็ก 20m ความสูงและความดังกล่าวข้างต้น: a. การติดตั้ง 9 ตัวเลข GSM [...]