برج خود نگهدار

دسامبر 2, 2018

مقایسه خود حمایت برج به برج دکل مهاری دکل

برج دکل مهاری بسیار سبک وزن و سنگین وزن به برج های پشتیبانی شده توسط سیم مرد هستند و با توانایی حمل بارهای نور به آنتن سنگین طراحی. برج [...]
ژوئن 20, 2018

30متر خود حمایت طراحی برج و ساخت

ارتفاع ساختار خواهد بود 30 متر. این برج خود حمایت می شود 4 پا نوع بخش زاویه. این برج کامل (پاها, اعضای وب, مقالههای خرد پایه و غیره) [...]
ممکن است 18, 2018

ارتباطات GSM طراحی برج شبکه | 4 پا GSM خود حمایت برج فولاد

ساختار طراحی برج مشخصات 5.1 آنتن در حال بارگذاری 5.1.1 میدان پارس جی اس ام از خود برج فولاد حمایت از 20M ارتفاع و بالاتر: a. نصب 9 اعداد GSM [...]