گواهینامه ها

 

که در 2009, the company participated the construction of the National Wind Energy Resource Observation Network organized by the National Meteorological Bureau.In 2015 شرکت ما به عنوان شرکت همکاری برجسته چین برج اهدا.

KEHANG carried out more than 200 sets of wind towers. We built Two of the Three 120-meter the highest wind towers, همچنین در سه دره مخزن مشخصات زیست محیطی پروژه شبکه مشاهده شرکت.

از Naqu کوهستانی به سه دره, از 4800 متر از سطح دریا به 30 متر در زیر آب حتی 2km دور به ساحل. شرکت ما دارای توانایی برای مقابله با تمام شرایط زمین شناسی.

In August of 2015, ما از چین برج به عنوان سطح بالایی سایت برج برون سپاری ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری قدرت. و کمیته ولایتی حزب شرکت ما به عنوان یک اهدا کرده است "علم و فن آوری شرکت", "شرکت ستاره", "واحد برجسته".

ژوئن 2017 won the bid of China Iron Tower Co., با مسئولیت محدود. Xing ' an union branch 2017 tower Renovation Maintenance construction project.April 2017 Our company successfully won the bid of Shanxi Electric Power Company, state network Anhui Electric Power company steel pole Bidding project, and in May 2017 successfully signed a formal contract.

01
02
03
05