โรงงาน

 

KEHANG มีมากกว่า 320 พนักงาน, ผลผลิตประจำปีของ 30,000 ตัน, ครอบคลุมพื้นที่ 86,000 ตารางเมตร, พื้นที่ก่อสร้าง 35,000 ตารางเมตร.