Die dimensies en tegniese vereistes van die toring