Derinden ulusal ekonomide bilgi ve iletişim sektörünün temel ve kilit rolünü anlamak