Amat memahami peranan asas dan utama maklumat dan komunikasi industri dalam ekonomi negara