نمونه طراحی برج های انتقال برق

مقایسه سیستم مهاربندی های مختلف برای برج سازه های فلزی شبکه خود حمایت
فوریه 5, 2019
مشخصات گیربکس برج خط
فوریه 11, 2019

نمونه طراحی برج های انتقال برق

هندسه برج که تجزیه و تحلیل و طراحی در شکل نشان داده شده است 2 است عرض پایه برج 7 × 7 متر و ارتفاع برج 33.50 متر. برج از هشت بخش تشکیل شده است,
این اوج برج, سلاح متقابل برج, قفس انتقال برج, بدن مشترک 0 به 3, و ساق پاها از برج. طول عمومی (فاصله بین دو برج) است 305 متر, حداقل فاز افقی و عمودی به فاز است 7.50 متر, و 3.85 متر بود, حداقل فاصله از هادی به زمین 7.50 متر, طول بازوی صلیب 7.62 متر بالا, 10.52 متر متوسط ​​و 8.82 متر پایین, همانطور که در شکل نشان داده شده است 2. حمایت از برج به شدت به پایه و اساس برج ثابت.

شکل 2. هندسه 132 کیلو ولت برج شبکه.

خطی و شبیه سازی غیر خطی انجام می گیرد و تجزیه و تحلیل نتایج آشکار است که برج 132 مدار دو کیلو ولت, در مقایسه با داده های خروجی بین خطی و شبیه سازی غیر خطی, مشخص شد که اعضای برج کمتر در معرض اثرات در طول مقایسه بین آنها. درصد تفاوت استفاده از عنصر حداکثر بین نوع تحلیل غیرخطی هستند خطی و 0.14 %, 0.46 %, 0.09 %, 0.09 %, و 0.03 %, برای KX, K, د, XD, KD, به ترتیب.

یکی از پارامترهای اساسی در طراحی برج وزن برج است. وزن برج با سیستم های مختلف مهاربندی در جدول داده 1. وزن برج های طراحی در خطی و تجزیه و تحلیل غیر خطی یکسان هستند.
از داده های خروجی به دست آمده, سنگین ترین سیستم مهاربندی است ظاهر می شود که نوع KX از سیستم مهاربندی با ارزش به دست آورد 78004.80 N, در حالی که سبک ترین برج در سیستم مهاربندی نوع D با ارزش به دست آورد 68272.90 N.

حداکثر استفاده از تمام اعضای توجه به تک تک اعضاء به طور عمده توسط فشرده سازی و تنش نیروهای محوری لود, با توجه به تمام موارد بار. نیروهای عضو بر اساس سه بعدی تجزیه و تحلیل خطی و غیر خطی محاسبه. استفاده عناصر حداکثر در جدول ذکر شده 1.
در هر دو تجزیه و تحلیل خطی و غیر خطی, بارگذاری حیاتی برای KX, XD نوع ساختار, شکست مورد بارهای مهار (امنیتی شکسته سیم هادی در بالا سمت چپ کراس آرم: باد کامل عرضی در + 15 ° C) بسیار مهم است, چنگال, د, و KD مورد شکست بار مهار (امنیتی هادی شکسته حیاتی است. اعضای حیاتی است که در جدول 1,
همان در تحلیل خطی و غیر خطی هستند. اعضای همه مهم در فشرده سازی می باشد.
جدول 2 نشان می دهد نتایج حداکثر لحظات واژگون شدن که در شرایط عادی قابلیت اطمینان مورد بارگذاری رخ می دهد (باد کامل عرضی در + 15 ° C, حداکثر طول وزن) برای تجزیه و تحلیل خطی و غیر خطی. In Table 2, حداکثر لحظه ای حاصل از نوع مهاربند KX رخ داده است, که 7990.115 kN.m و 8035.038 kN.m برای خطی، زاویه, و تجزیه و تحلیل غیر خطی به ترتیب. سیم در کراس آرم وسط سمت چپ: باد کامل عرضی در + 15 ° C)

 

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *