SẢN PHẨM

 

Kehang chuyên sản xuất tháp truyền thông, tháp điện, phát sóng và truyền hình tháp, tháp truyền thông di chuyển, đơn cực, tháp guyed, tháp đào tạo lửa, tháp trang trí,vv.


Tháp Truyền thông

tubular communication tower,angel communication tower,tháp cực,radio tower,tháp truyền hình phát sóng

4 Tháp viễn thông kiễu góc Legged

Angular Telecommunication Tower

đơn cực

monopole Tháp

Angle-Steel-telecommunication-tower

Angel Tháp Truyền thôngngụy trang Tháp

Pine tree tower, tháp ngụy trang,Ginkgo tree tower

01

ngụy trang Tháp

02

ngụy trang Tháp

03

ngụy trang ThápGuyed Tháp

Guyed truyền Tháp,tháp thép cột viễn thông dây guyed,tháp Guyed

Guyed truyền Tháp

Guyed truyền Tháp

tháp guyed

Guyed Tháp

guyed communication tower4

Guyed ThápĐiện Đường dây truyền Tháp

Tháp lưới,tháp đường dây truyền tải điện angel,electric transmission pole tower,vv.

Tháp lưới

Lattice Tower

Truyền tải điện Dòng điện cực thép

Truyền tải điện Dòng điện cực thép

tháp đường dây truyền tải điện angel

Angel Electric Transmission Line Tower