Các sản phẩm

 

Kehang chuyên sản xuất tháp truyền thông, tháp điện, phát sóng và truyền hình tháp, tháp truyền thông di chuyển, đơn cực, tháp guyed, tháp đào tạo lửa, tháp trang trí,vv.


Tháp Truyền thông

tháp liên lạc hình ống,tháp truyền thông thiên thần,tháp cực,tháp đài,tháp truyền hình phát sóng

4 Tháp viễn thông kiễu góc Legged

Tháp viễn thông góc

đơn cực

monopole Tháp

Góc-Thép-viễn thông-tháp

Angel Tháp Truyền thôngngụy trang Tháp

Tháp cây thông, tháp ngụy trang,Tháp cây bạch quả

01

ngụy trang Tháp

02

ngụy trang Tháp

03

ngụy trang ThápGuyed Tháp

Guyed truyền Tháp,tháp thép cột viễn thông dây guyed,tháp Guyed

Guyed truyền Tháp

Guyed truyền Tháp

tháp guyed

Guyed Tháp

tháp liên lạc có kẻ 4

Guyed ThápĐiện Đường dây truyền Tháp

Tháp lưới,tháp đường dây truyền tải điện angel,cột điện truyền tải điện,vv.

Tháp lưới

Tháp lưới

Truyền tải điện Dòng điện cực thép

Truyền tải điện Dòng điện cực thép

tháp đường dây truyền tải điện angel

Tháp đường dây truyền tải điện Angel