iletişim kulelerinin modern toplum kullanımlı gelişim ihtiyaçlarının