ontwikkelingsbehoeftes van die moderne samelewing gebruik van kommunikasie torings