400KV خط انتقال مشبک فولادی طراحی برج سایبان مورد نیاز

خط انتقال لوله فولاد گالوانیزه قطب 10KV به 500KV
آوریل 11, 2018
35KV-500KV ولتاژ بالا خط انتقال قدرت از فولاد زاویه 10-40M برج
خط انتقال برق فولاد بازرسی برج و تست, بسته بندی,حمل و نقل
آوریل 15, 2018

400KV خط انتقال مشبک فولادی طراحی برج سایبان مورد نیاز

انتقال برج قطب الکتریکی برج لوله های فولادی

400KV برج خط انتقال Drawings

پس از اعطای قرارداد و قبل از جزئیات برج, قراردادی باید کارفرما را با تمام نقشه های سیم ترخیص کالا از گمرک و تمام محاسبات برای اندازه عضو انجام تزیین, از جمله کار برکنار شده. پس از تصویب از اندازه عضو و قبل از ساخت قراردادی کارفرما با نقشه های از تمام جزئیات فروشگاه از جمله کارت ساخت تزیین, نمودار نصب و صورتحساب مواد و پیچ لیست برای تصویب.

هر کار در مغازه برای ساخت قرار می گیرد قبل از دریافت نقاشی فروشگاه تایید شده توسط کارفرما, به طور کامل در معرض خطر قراردادی.

همه توصیف به نقاشی باید به زبان انگلیسی باشد.

سیستم متریک باید برای تمام نقاشی مورد استفاده قرار, اسناد و مواد به مبله.

قراردادی مسئول برای صحت ابعاد و جزئیات به نقاشی های تولید باشد. تصویب نقاشی جزئیات توسط کارفرما خواهد پیمانکار از این مسئولیت مبرا نمی.

قراردادی نقاشی نعوظ کامل و نقشه جزئیات فروشگاه آماده, که باید شامل, اما نه محدود به شود, اطلاعات زیر:

آ) محل و جهت گیری هر یک از اعضای 400KV برج خط انتقال فولادی.

ب) عدد, نوع و اندازه از تمام اتصال دهنده.

ج) اندازه, نوع مواد و وزن هر یک از اعضای برج.

د) A complete tabulation of the 400KV برج مشبک فولادی base dimensions for each possible tower height including all combinations of leg extensions. این جدول بندی باید ابعاد زیر شامل به وضوح تعریف و علامت نقطه کار بر روی فولاد:
– فاصله عرضی از طولی 400KV شبکه برج مرکز خط به پاشنه پا در پای.
– فاصله طولی از عرضی خط وسط برج به پا پاشنه.
– فاصله مورب از خط مرکز برج به پاشنه پا پا.
– هیپ و صورت دامنه پاها انتقال شبکه فولاد برج.

این ابعاد باید در سطح زمین نزدیک و بالای سطح خرد ارائه به طوری که آنها می تواند مورد استفاده برای بررسی مکان پایه:.

e) جدولبندی فاصله عمودی از خط درجه نظری به سطح بالای قدم زنی با تبختر افقی برای تمام پسوندهای پا.

ترک یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *