30menyokong diri m reka bentuk menara dan pembuatan