Análise do mastro estrutura de aço estaiada submetidos a cargas ambientais