ตนเองสนับสนุนเหล็กตาข่ายทาวเวอร์ขนาดของทาวเวอร์สมาชิก & การเว้นวรรคของตัวนำและฝึกปรือ