การออกแบบมุมตึงเครียด / ประเภทคู่วงจรทาวเวอร์ 110KV สายส่ง