İletim kulesi hatları ve dağıtım kule hatları arasındaki farklar