Transmission Line verzinktes Stahlrohrmast 10KV zu 500kV