การผลิตเหล็กสื่อสารทาวเวอร์ – สมทบด้วยตนเอง, 4 ขา, เหล็กฉากชุบสังกะสี