เหล็กหอสังเกตการณ์, หอการตรวจสอบสำหรับการเกิดไฟไหม้ป่า