230 kV dòng truyền tháp Thông số kỹ thuật : Phần một