Làm thế nào để xây dựng nền tảng của tháp truyền thông