Thép lưới Towers cho Truyền tải điện lên đến 500 KV