tháp thép lưới để truyền điện ,Tự hỗ trợ tháp kết cấu